Checklista inför export till Iran

Checklistan nedan vänder sig till den som vill exportera till Iran. Det är viktigt att kontrollera hela checklistan innan en ansökan skickas in.

 

  1. Kontrollera att det som ska exporteras inte utgör krigsmateriel eller paramilitär utrustning då detta är förbjudet att exportera till Iran.
  2. Kontrollera om kunden omfattas av EU:s lista över förbjudna handelspartners. Spara ner XML-filen och använd exempelvis Excel för att öppna och söka i den.
  3. Skaffa tillräckligt god kännedom om kunden för att kunna säkerställa att denne i sin tur inte ägs eller kontrolleras av en förbjuden part enligt ovan. Ta hjälp av EU:s bästa praxis för effektivt genomförande av restriktiva åtgärder, punkt 62-65.  
  4. Kontrollera om produkten är en produkt med dubbla användningsområden (eng. dual-use). Återfinns produkten i EU-förordning 2016/1969 krävs tillstånd för all export ut ur EU.
  5. Kontrollera om produkten kräver tillstånd eller är förbjuden enligt EU-förordning 2016/1375 (bilaga I, III och VIIB) och EU-förordning 2015/1861 (bilaga II och VIIA). Produkter i bilaga III är förbjudna att exportera, medan export av övriga produkter som omnämns i förordningarna kräver ett tillstånd från ISP.
  6. Kontrollera om produkterna omfattas av förbud enligt bilaga om utrustning för internt förtryck (bilaga III) eller bilaga om förbud av viss utrustning, teknik eller programvara som kan användas för övervakning eller avlyssning (bilaga IV) i EU-förordning 264/2012.
  7. Om ansökan om export till Iran är aktuell, ladda ner blanketter, bilagor och slutanvändarintyg nedan och skicka in till ISP via post eller e-post, eller ansök via Kundwebben.

 

Vid ytterligare frågor kring export till Iran rekommenderar vi dig att specificera dessa och skicka in till [email protected].