Start Skriv ut

Pressmeddelanden

 • 2017-02-22 Den svenska exporten av krigsmateriel 2016

  Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till ca 11 miljarder kronor under år 2016. Detta är en ökning med 45 procent jämfört med föregående år. EU och andra samarbetsländer svarar för ca 88 procent av det samlade exportvärdet....
  Läs mer

 • 2016-03-02 Den svenska exporten av krigsmateriel 2015

  Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till 7,6 miljarder kronor under år 2015. Detta är en minskning med 4 procent jämfört med föregående år. EU och andra etablerade samarbetsländer svarar för ca 80 procent av det samlade exportvärdet....
  Läs mer

 • 2015-02-24 Den svenska exporten av försvarsmateriel 2014

  Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2014 till 8 miljarder kronor. Detta är en minskning med 33 procent jämfört med föregående år. EU och andra etablerade samarbetsländer svarar för ca 78 procent av det samlade exportvärdet....
  Läs mer

 • 2014-02-25 Den svenska exporten av försvarsmateriel 2013

  Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2013 till 11.9 miljarder kronor. Detta är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år. EU och andra etablerade samarbetsländer svarar för ca 54 procent av det samlade exportvärdet....
  Läs mer

 • 2013-02-21 Den svenska exporten av försvarsmateriel 2012

  Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2012 till 9,8 miljarder kronor. Detta är en minskning med 30 procent jämfört med föregående år. EU och andra etablerade samarbetsländer svarar för ca 56 procent av det samlade exportvärdet....
  Läs mer

 • 2012-06-29 Uppdatering av lagen om krigsmateriel

  Riksdagen fattade våren 2011 ett beslut om en breddning av lagen om krigsmateriel med utgångspunkt i ett EU-direktiv. Genom lagändringen kommer nu även tekniskt bistånd att läggas under kontroll. Lagändringen träder i kraft den 30 juni 2012....
  Läs mer

 • 2012-03-07 Mot bakgrund av frågor gällande Ekots uppgifter

  ISP har inte lämnat något tillstånd vare sig till något privat företag eller till annan aktör att bygga en "vapenfabrik" i Saudiarabien....
  Läs mer

 • 2012-02-22 Den svenska exporten av försvarsmateriel 2011

  Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2011 till 13,9 miljarder kronor. Detta är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. De 10 största köparländerna tar emot 82 procent av den samlade exporten....
  Läs mer

 • 2011-03-09 Den svenska exporten av försvarsmateriel 2010

  Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2010 till 13,7 miljarder kronor. Detta är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år....
  Läs mer

 • 2011-02-01 Svensk försvarsmaterielexport till Nordafrika och Nära Östern

  Mot bakgrund av att det under den senaste tiden förekommit felaktiga uppgifter om den svenska försvarsmaterielexporten till Egypten och Tunisien, vill ISP göra följande förtydligande gällande exporten till länderna i Nordafrika och Nära Östern....
  Läs mer

 • 2010-09-17 Svensk försvarsmaterielexport till Saudiarabien

  Mot bakgrund av frågor gällande export till Saudiarabien vill ISP göra följande förtydligande. ISP kan inte kommentera enskilda beslut, men har under de senaste 10 åren prövat ett antal ärenden vad avser export av försvarsmateriel till Saudiarabien....
  Läs mer

 • 2010-03-03 Pressmeddelande: Den svenska exporten av försvarsmateriel ökade 2009

  Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2009 till 13,5 miljarder kronor. Detta är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år....
  Läs mer

 • 2009-10-26 Pressmeddelande: ISP arrangerar exportkontrollseminarium i Georgien

  Som ett led i det svenska EU-ordförandeskapet, har ISP fått regeringens uppdrag att genomföra ett seminarium med utgångspunkt i EUs gemensamma ståndpunkt om exportkontroll av försvarsmateriel....
  Läs mer

 • 2009-08-10 Pressmeddelande: Den svenska exporten av försvarsmateriel ökade 2008

  Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick till 12,7 miljarder kronor 2008. Detta är en ökning med 32 procent jämfört med föregående år....
  Läs mer

 • 2009-07-15 "10 års exportkontroll: Nya globala hot kräver nya prioriteringar"

  "Den svenska exportkontrollen konfronteras idag med en värld som präglas av nya hot. ..." Se pressmeddelandet med GD Andreas Ekmans inlägg som publicerades med anledning av ISP:s 10-årsjubileum som egen myndighet....
  Läs mer

 • 2009-07-15 Exportstatistik för 2006

  Den svenska exporten av försvarsmateriel 2006 uppgick till 10,3 miljarder, en ökning med 20%. Se pressmeddelande. Dessa uppgifter är ett utdrag ur den regeringsskrivelse som regeringen årligen överlämnar till riksdagen om den svenska vapenexporten....
  Läs mer

 • 2009-07-15 Exportsiffrorna 2007

  Den svenska exporten av försvarsmateriel minskade 2007 Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick till 9,6 miljarder kronor 2007. Detta är en minskning med 8 procent jämfört med föregående år....
  Läs mer