Start Skriv ut

Rapporter över krigsmateriel

ISP redovisar översiktliga rapporter med beviljade utförseltillstånd för krigsmateriel fördelade på land, kategorierna KS/ÖK och övergripande klassificering. Ett beviljat utförseltillstånd innebär att ett företag får exportera materialet, men den faktiska exporten kan ske under flera år.

Rapporterna publiceras kvartalsvis, i pdf-format. Filerna öppnas med en pdf-läsare, vilka finns att ladda ner gratis.

Observera att klassificeringarna är övergripande och innehåller flera underkategorier.

2016

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september

2015

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2014

januari, februari, marsapril, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2013

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2012

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2011

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2010

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2009

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2008

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktobernovember, december

2007

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2006

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2005

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2004

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december

2003

januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december