Aktuellt

2015-03-20 Regeringsskrivelsen för 2014
Regeringen har publicerat den skrivelse som lämnats till riksdagen innehållande en redogörelse av strategisk exportkontr...
2015-03-20 Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats
Bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel har uppdaterats och träder i kraft den 24 mars. I bilagan har de...
2015-02-24 Pressmeddelande : Den svenska exporten av försvarsmateriel 2014
Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2014 till 8 miljarder kronor. Detta är en minskning med 33 procent jämf...
2015-01-13 Ny produktlista gällande PDA
Den 30 december trädde en ny produktlista gällande produkter med dubbla användningsområden i kraft. I och med det ersatt...
2015-01-09 Dags att deklarera för 2014
Företag som ska lämna in deklarationer för avgifter, leveranser och verksamhet för 2014 till ISP ska göra detta senast d...
2014-12-04 Sanktionerna mot Iran
ISP har tidigare informerat om lättnader i de restriktiva åtgärderna avseende Iran som EU initialt införde den 20 januar...

Internationellt samarbete

För att få exportkontrollen att fungera är det viktigt att ha ett väl utvecklat internationellt samarbete inom EU och med länder utanför EU.

Läs mer

 

Frågor om sanktioner?

Har du frågor kring sanktioner rekommenderar vi dig att skicka in dessa till registrator@isp.se.

Läs mer

Överföringar gällande Iran

Riktad information till dig som har frågor gällande överföring av tillgångar till eller från iransk person, enhet eller organ finns via länken nedan.  

Läs mer