Aktuellt

2014-04-15 ISP söker en handläggare (tillstånd)
ISP söker ytterligare en medarbetare till teamet som arbetar med handläggning av exportlicenser för försvarsmaterial och...
2014-04-11 EUs militära lista uppdaterad
Sedan den 9 april finns en uppdaterad version av EUs militära lista. Läs mer och ladda ner listan under EU-samarbete....
2014-04-02 Regeringsskrivelsen för 2013
Regeringen har publicerat den skrivelse som lämnats till riksdagen innehållande en redogörelse av strategisk exportkontr...
2014-01-21 Sanktionerna mot Iran
Som ett första steg i processen att nå en långsiktig övergripande lösning på den iranska kärnenergifrågan har det tagits...
2014-01-07 Dags att deklarera för 2013
Företag som ska lämna in deklarationer för avgifter, leveranser och verksamhet för 2013 till ISP ska göra detta senast d...
2013-11-22 ISP medverkade vid internationellt symposium i Georgien
Som ett led i EUs gemensamma arbete kring utrikes- och säkerhetspolitiska frågor arrangeras kontinuerligt seminarier och...

Internationellt samarbete

För att få exportkontrollen att fungera är det viktigt att ha ett väl utvecklat internationellt samarbete inom EU och med länder utanför EU.

Läs mer

 

Export av civila skjutvapen

Från 30 september prövar ISP ansökningar om export av civila skjutvapen utanför EU enligt förordning (EU) nr 258/2012.

Läs mer

Överföringar gällande Iran

Riktad information till dig som har frågor gällande överföring av tillgångar till eller från iransk person, enhet eller organ finns via länken nedan.  

Läs mer