Aktuellt

2014-08-22 Sanktionerna mot Iran
I arbetet med att nå en långsiktig övergripande lösning på den iranska kärnenergifrågan infördes ömsesidiga åtgärder, so...
2014-08-06 Sanktioner avseende Ryssland och Ukraina
Mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina har vissa restriktiva åtgärder införts genom...
2014-06-13 Sveriges tillträde till FNs vapenhandelsfördrag
Regeringen beslutade igår att Sverige ska tillträda FNs vapenhandelsfördrag (ATT). Regeringen har också beslutat att avg...
2014-05-16 Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats
Bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel har uppdaterats och träder i kraft den 17 maj. I bilagan har det ...
2014-04-11 EUs militära lista uppdaterad
Sedan den 9 april finns en uppdaterad version av EUs militära lista. Läs mer och ladda ner listan under EU-samarbete....

Internationellt samarbete

För att få exportkontrollen att fungera är det viktigt att ha ett väl utvecklat internationellt samarbete inom EU och med länder utanför EU.

Läs mer

 

Export av civila skjutvapen

Från 30 september prövar ISP ansökningar om export av civila skjutvapen utanför EU enligt förordning (EU) nr 258/2012.

Läs mer

Överföringar gällande Iran

Riktad information till dig som har frågor gällande överföring av tillgångar till eller från iransk person, enhet eller organ finns via länken nedan.  

Läs mer