Aktuellt

2015-11-17 Angående ändringsförordning 2015/1861 avseende Iran
EU publicerade den 18 oktober 2015 ändringsförordning 2015/1861 avseende sanktionerna mot Iran. Förordningens tillämpnin...
2015-11-06 Remissvar på KEX-utredningen
ISP har den 6 november lämnat remissvar till Utrikesdepartementet gällande betänkande SOU 2015:72, Skärpt exportkontroll...
2015-09-10 Angående sanktionerna mot Iran och JCPOA
Inga nya sanktionslättnader gällande Iran har trätt i kraft med anledning av JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. ...
2015-08-24 Påminnelse om adressändring
ISP påminner om att myndigheten har ny adress sedan 1 november 2014. Korrekt adress för post är: Inspektionen för strate...
2015-03-20 Regeringsskrivelsen för 2014
Regeringen har publicerat den skrivelse som lämnats till riksdagen innehållande en redogörelse av strategisk exportkontr...

För sökanden

Praktisk information för dig som har ärenden kopplade till ISP:s verksamhetsområden.

Läs mer

 

Frågor om sanktioner?

Har du frågor kring sanktioner rekommenderar vi dig att skicka in dessa till registrator@isp.se.

Läs mer

Överföringar gällande Iran

Riktad information till dig som har frågor gällande överföring av tillgångar till eller från iransk person, enhet eller organ.  

Läs mer