Aktuellt

2016-04-13 Verksamhet 2015
Verksamhet 2015 finns nu publicerad på webbplatsen. Ladda ner den som pdf under Publikationer....
2016-04-11 Uppdaterad version av EU:s militära förteckning
Den 14 mars 2016 uppdaterades EUs militära förteckning. Uppdateringen gäller mindre förändringar eller förtydliganden fö...
2016-03-02 Pressmeddelande: Den svenska exporten av krigsmateriel 2015
Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till 7,6 miljarder kronor under år 2015. Detta är en minskning med 4 proce...
2016-02-19 Tillämpning av sanktionslättnaderna avseende Iran
Lättnaderna avseende sanktionerna mot Iran tillämpades från och med 16 januari 2016. Lättnaderna framgår av EU-förordnin...
2016-02-12 Skärpta krav vid ansökan om export av PDA
ISP kommer från och med nu begära att uppgift om valuta och värde lämnas vid ansökan om individuellt exporttillstånd för...

ISP 20 år, 1996-2016

Har du frågor gällande export till Iran?

Har du frågor gällande export till Iran rekommenderar vi dig att kontrollera nedanstående punkter innan du kontaktar ISP.

Läs mer

Ändringar gällande sanktioner mot Iran

Lättnader i sanktionerna gällande Iran tillämpades från och med mitten på januari. Information uppdaterad 19 februari 2016.

Läs mer