Aktuellt

2014-12-04 Sanktionerna mot Iran
ISP har tidigare informerat om lättnader i de restriktiva åtgärderna avseende Iran som EU initialt införde den 20 januar...
2014-11-03 ISP har ny grafisk profil
ISP har gjort en mindre omarbetning av den grafiska profilen. Riksarkivets statsheraldiker har tagit fram en ny logotyp...
2014-10-23 ISP flyttar
Nästa vecka flyttar ISP till nya lokaler i Kista. Med anledning av detta kommer verksamheten vara begränsad den 30–31 ok...
2014-09-25 Sanktioner avseende Ryssland och Ukraina
Mot bakgrund av Rysslands åtgärder avseende Ukraina har ytterligare ändringar i de restriktiva åtgärderna införts genom ...
2014-08-22 Sanktionerna mot Iran
I arbetet med att nå en långsiktig övergripande lösning på den iranska kärnenergifrågan infördes ömsesidiga åtgärder, so...
2014-06-13 Sveriges tillträde till FNs vapenhandelsfördrag
Regeringen beslutade igår att Sverige ska tillträda FNs vapenhandelsfördrag (ATT). Regeringen har också beslutat att avg...

Internationellt samarbete

För att få exportkontrollen att fungera är det viktigt att ha ett väl utvecklat internationellt samarbete inom EU och med länder utanför EU.

Läs mer

 

Frågor om sanktioner?

Har du frågor kring sanktioner rekommenderar vi dig att skicka in dessa till registrator@isp.se.

Läs mer

Överföringar gällande Iran

Riktad information till dig som har frågor gällande överföring av tillgångar till eller från iransk person, enhet eller organ finns via länken nedan.  

Läs mer