Aktuellt

2016-11-16 Ny produktlista för PDA
Den 16 november träder en ny produktlista för produkter med dubbla användningsområden i kraft. I och med detta finns gäl...
2016-11-15 Rapporter över krigsmateriel
Rapporter över beviljade utförseltillstånd för krigsmateriel under juli, augusti och september finns nu publicerade här ...
2016-08-23 Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats
Bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel har uppdaterats. Uppdateringen görs genom SFS 2016:845 och träder i...
2016-07-01 Ny ställföreträdande generaldirektör vid ISP
Chefsjuristen Carl Johan Wieslander utnämns från och med den 1 juli 2016 till ny ställföreträdande generaldirektör vid ...
2016-06-01 ISP har fått utökat uppdrag gällande Iran
Regeringen har beslutat att ge ISP uppdrag att utföra uppgifter som behörig myndighet enligt förordning (EU) 267/2012 om...
Kontroll och tillsyn av krigsmateriel

Kontroll och tillsyn av krigsmateriel och tekniskt bistånd.

Praktisk handbok: Information för den som vill veta mer om krigsmateriel och tekniskt bistånd samt vad som gäller vid exempelvis tillverkning, tillhanda-hållande, utförsel ur Sverige och vilka övriga krav som ställs inom området.

Kontroll och tillsyn av produkter med dubbla användningsområden

Kontroll och tillsyn av produkter med dubbla användningsområden. 

Praktisk handbok: Information för den som vill veta mer om produkter med dubbla användningsområden samt vad som gäller vid exempelvis export till land utanför EU och vilka övriga krav som ställs inom området.

Nationell myndighet för kemvapenkonventionen

Nationell myndighet för kemvapen-konventionen. 

Praktisk handbok: Information för den som bedriver verksamhet med vissa typer av kemikalier samt vilka deklarationer som ska lämnas in och hur internationella inspektioner går till.

Riktade sanktioner

Hantering av riktade sanktioner och embargon mot vissa länder.

Praktisk handbok Iran
Praktisk handbok övriga sanktioner: Information för den som funderar på att bedriva handel med sanktionerade länder.

ISP 20 år, 1996-2016

Frågor om export till Iran?

Har du frågor om export till Iran rekommenderar vi dig att kontrollera nedanstående punkter innan du kontaktar ISP.

Läs mer

Anslut er till Kundwebben

Företag som har många ärenden hos ISP kan ansluta sig till Kundwebben, vårt verktyg för enkel, effektiv, elektronisk ärendehantering.

Läs mer