Aktuellt

2016-02-12 Skärpta krav vid ansökan om export av PDA
ISP kommer från och med nu begära att uppgift om valuta och värde lämnas vid ansökan om individuellt exporttillstånd för...
2016-02-03 ISP söker handläggare
ISP söker en vikarierande handläggare till området produkter med dubbla användningsområden. Sista ansökningsdag är 24 fe...
2016-01-18 Tillämpning av sanktionslättnaderna avseende Iran
Lättnaderna avseende sanktionerna mot Iran tillämpas från och med 16 januari 2016. Lättnaderna framgår av förordning (EU...
2016-01-13 Dags att deklarera för 2015
Företag som ska lämna in deklarationer för avgifter, leveranser och verksamhet för 2015 till ISP ska göra detta senast d...
2015-12-28 Ny produktlista gällande PDA
Den 24 december 2015 trädde en ny produktlista gällande produkter med dubbla användningsområden i kraft. I och med det ...
2015-12-07 Remissvar på KEX-utredningen
ISP har den 4 december lämnat remissvar till Utrikesdepartementet gällande betänkande SOU 2014:83, Sanktionsväxling - ef...

ISP 20 år, 1996-2016

Frågor om sanktioner?

Har du frågor kring sanktioner rekommenderar vi dig att skicka in dessa till registrator@isp.se.

Läs mer

Lättnader gällande Iran

Lättnader i sanktionerna gällande Iran tillämpas från och med den 16 januari 2016.

Läs mer