Aktuellt

2015-09-10 Angående sanktionerna mot Iran och JCPOA
Inga nya sanktionslättnader gällande Iran har trätt i kraft med anledning av JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. ...
2015-08-24 Påminnelse om adressändring
ISP påminner om att myndigheten har ny adress sedan 1 november 2014. Korrekt adress för post är: Inspektionen för strate...
2015-06-09 Leveransdeklarationer
ISP påminner om att leveransdeklaration för första halvåret ska vara inlämnad senast 31 juli. Läs mer om leveransdeklara...
2015-03-20 Regeringsskrivelsen för 2014
Regeringen har publicerat den skrivelse som lämnats till riksdagen innehållande en redogörelse av strategisk exportkontr...
2015-03-20 Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats
Bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel har uppdaterats och träder i kraft den 24 mars. I bilagan har de...

Internationellt samarbete

För att få exportkontrollen att fungera är det viktigt att ha ett väl utvecklat internationellt samarbete inom EU och med länder utanför EU.

Läs mer

 

Frågor om sanktioner?

Har du frågor kring sanktioner rekommenderar vi dig att skicka in dessa till registrator@isp.se.

Läs mer

Överföringar gällande Iran

Riktad information till dig som har frågor gällande överföring av tillgångar till eller från iransk person, enhet eller organ finns via länken nedan.  

Läs mer