Start RSS Skriv ut

Pressmeddelande: Den svenska exporten av krigsmateriel 2015

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till 7,6 miljarder kronor under år 2015. Detta är en minskning med 4 procent jämfört med föregående år. EU och andra etablerade samarbetsländer svarar för ca 80 procent av det samlade exportvärdet.

Läs hela pressmeddelandet som pdf.