Start Skriv ut

Exportkontrollrådet

Exportkontrollrådet (EKR) är ett parlamentariskt rådgivande organ för exportkontrollfrågor.

EKR bistår ISP med uttolkningen av riktlinjerna för  enskilda ärenden. Även tjänstemän från försvars- och utrikesdepartementen deltar i rådets sammanträden.

Samtliga utförselärenden redovisas för EKR. Diskussioner inom EKR avser ärenden där ISP behöver råd inför ställningstaganden. Detta kan exempelvis gälla nya mottagarländer, länder där utvecklingen nödvändiggör en ny prövning eller situationer som fordrar en särskild uttolkning av riktlinjernas anvisningar.

I varje enskilt ärende som behandlas redovisas försvarspolitiska behov, en landbedömning och relevanta tidigare uttolkningar av regelverket. Ledamöterna fattar inte beslut, utan redovisar sina ställningstaganden. Med utgångspunkt från dessa formulerar ISP förhandsbesked till industrin.

Ordförande för rådet är ISPs generaldirektör. Rådet sammanträder ca en gång i månaden, eller ca tio gånger per år. Någon gång under året genomförs ett möte i kombination med ett företagsbesök.

EKRs ledamöter är underkastade samma sekretessbestämmelser som myndighetens tjänstemän, och rådet har funnits sedan 1985.

Ledamöter 2015-2018

 • Anna-Lena Sörenson (s)
 • Annica Engblom (m)
 • Caroline Szyber (kd)
 • Jan R Andersson (m)
 • Kerstin Lundgren (c)
 • Lars Johansson (s)
 • Mattias Ottosson (s)
 • Mikael Jansson (sd)
 • Nina Larsson (fp)
 • Per Westerberg (m)
 • Pernilla Stålhammar (mp)
 • Stig Henriksson (v)

Planerade möten

 • 24 augusti
 • 28 september
 • 9 november
 • 14 december